กันยายน 22 2017 0Comment

การรับรองมาตรฐาน ISO9001

บริษัท ซิสเต็ม โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด ได้จัดทำระบบมาตรฐาน ISO9001 และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ในด้านการติดตั้งระบบประกอบอาคาร จาก NAC และ UKAS ทำให้ทางบริษัทมีระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับ